Накладная Бланк Щорічної Оцінки

Накладная Бланк Щорічної Оцінки

Зразок форми бланка щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов. Форма 0504210 Бланк Скачать Бесплатно Word.

Порядок атестації державних службовців регулюється Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 ( далі — Положення про проведення атестації державних службовців). Відповідно до зазначеного Положення атестація державних службовців має деякі особливості, порівняно з атестацією працівників в інших сферах діяльності. Опись На Почту Бланк Скачать Образец Заполнения. Меню Требование Форма 0504202 Бланк Скачать. Зокрема, атестацію державних службовців проводять у державних органах один раз на три роки. Мета проведення атестації — підвищити ефективність діяльності державних службовців та їх відповідальність за доручену роботу. Під час атестації оцінюють результати роботи державних службовців, їх ділові та професійні характеристики, виявлені ними при виконанні службових обов’язків, визначених типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях, які затверджують керівники державних органів відповідно до Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XII та інших нормативно-правових актів.

Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців затверджено наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13 вересня 2011 року № 11. Є деякі особливості й у визначенні професійних та інших категорій державних службовців, які підлягають атестації. Так, відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців атестації підлягають державні службовці всіх рівнів, зокрема й ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади протягом менше одного року, якщо їх посадові обов’язки не змінилися. Ордер Бланк Скачать Word. Водночас атестація державних службовців, посади яких віднесено до I та II категорій посад, може мати й інші особливості, які визначають органи, що призначають їх на посади.

КАТЕГОРІЇ державних службовців, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ АТЕСТАЦІЇ — Державні службовці патронатної служби — Державні службовці, що перебувають на обійманій посаді менше одного року (якщо їхні посадові обов’язки змінилися у зв’язку з переведенням на іншу посаду) — Жінки, які перебували у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною, якщо після виходу їх на роботу минуло менше одного року Звернути увагу Особи, призначені на посаду на визначений строк, та вагітні жінки можуть проходити атестацію за власним бажанням. Організація проведення атестації Для організації та проведення атестації відповідно до наказу керівника державного органу створюють атестаційну комісію у складі голови, секретаря та членів комісії. Головою комісії призначають заступника керівника державного органу, а членами — керівників структурних підрозділів, де працюють державні службовці, представників кадрової та юридичної служб.

This entry was posted on 11.08.2018.